โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองตารางเรียน, โทร. 02-4081292, 097-2782999, 097-0482999 Id: @ab34

โรงเรียนสอนขับรถยนต์


การจองคิวและชำระเงิน


รับรองจากกรมการขนส่ง
แอดวานซ์มาตรฐานสากล


ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 - 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)
สถานที่อบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ บรมราชชนนี
 

หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
เวลา ระยะเวลาภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
09.00 น- 09.30 น.(30 นาที)การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
09.30 น- 10.30 น.(1 ชั่วโมง)จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
10.30 น- 12.00 น.(1 ชั่วโมง 30 นาที)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00 น.พักเบรก 1 ชั่วโมง
13.00 น- 15.00 น.(2 ชั่วโมง)การขับรถอย่างปลอดภัย

 

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
3.ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ บรมราชชนนี72 ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่  สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบข้อเขียนและปฏิบัติได้ที่ขนส่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ
อบรมสอบใบขับขี่
อบรมสอบใบขับขี่ มสธ อบรมสอบใบขับขี่นอกสถานที่ อบรมสอบใบขับขี่พระจอมเกล้าธนบุรี อบรมสอบใบขับขี่ที่ไหน อบรมสอบใบขับขี่สวนสุนันทา อบรมสอบใบขับขี่ ม.ราม อบรมสอบใบขับขี่ 2558 อบรมสอบใบขับขี่ มจธ อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 1 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งบางขุนเทียน อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งหัวกระบือ อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 2 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งสวนผัก อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งตลิ่งชัน อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 3 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งสุขุมวิท62 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 4 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งหนองจอก อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 5 อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งจตุจักร อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งหมอชิต อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งนนทบุรี อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งพระประแดง อบรมสอบใบขับขี่ขนส่งสมุทรปราการ
ต้องการจองคิวอบรมใบขับขี่รถยนต์ ต้องการจองคิวอบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์
จองคิวอบรมใบขับขี่ราชภัฏสวนดุสิต จองคิวอบรมใบขับขี่สวนดุสิต จองคิวอบรมใบขับขี่ มสธ จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งนนทบุรี จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งนนทบุรี จองคิวอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวอบรมใบขับขี่ธรรมศาสตร์ จองคิวอบรมใบขับขี่สมุทรปราการ จองคิวสอบใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 1 จองคิวสอบใบขับขี่ขนส่งบางขุนเทียน จองคิวสอบใบขับขี่ขนส่งหัวกระบือ จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 2 จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งสวนผัก จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งตลิ่งชัน จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 3 จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งสุขุมวิท62 จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 4 จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งหนองจอก จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งพื้นที่ 5 จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งจตุจักร จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งหมอชิต จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งนนทบุรี จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งพระประแดง จองคิวอบรมใบขับขี่ขนส่งสมุทรปราการ
 
  สถิติวันนี้
17 คน
 สถิติเมื่อวาน
36 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
456 คน
4771 คน
477957 คน
เริ่มเมื่อ 2015-09-09
Copyright (c) 2015 by updadvance
 

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ 490 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 E-mail : updadvance@gmail.com เปิดบริการทุวัน ไม่เว้นวันหยุด 06.00 - 21.00 น.

โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,สอบใบขับขี่,อบรมใบขับขี่,ต่อใบขับขี่