โรงเรียนสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ได้เลย รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ได้ทันที ที่สนามของตัวเอง

 โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองตารางเรียน, โทร. 02-4081292, 097-2782999, 097-0482999 Id: @ab34

โรงเรียนสอนขับรถยนต์


การจองคิวและชำระเงิน


รับรองจากกรมการขนส่ง
แอดวานซ์มาตรฐานสากล

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท

1. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง 5,500 บาท *** พร้อมสอบขับขี่ได้ที่โรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ***

1.1

หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.1.1

ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง

(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง

(3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง

1.1.2

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่

– การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ

– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ

– การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง

– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ

– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่

– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)

– การกลับรถทางแคบ
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง

– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ

– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
— การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก

– การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

(3 ) ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

เวลา

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)

8.00 – 9.00
(1 ชั่วโมง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

9.00 – 10.00
(1 ชั่วโมง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถและกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ

10.00 -12.00
(2 ชั่วโมง)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
– เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับรถ
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ

12.00 – 13.00
(1 ชั่วโมง )

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00
(1 ชั่วโมง )

ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– วิธีการใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ

14.00-14.15
พัก
14.15 – 16.00
ทดสอบความรู้
ชั่วโมงที่

ภาคปฏิบัติ (ผู้เรียนเลือกวัน และเวลาเรียนได้)

1 – 3

– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
– การให้สัญญาณ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
– การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
– การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

4 – 7

– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
– การกลับรถทางแคบ
– การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
– การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
– การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การหยุดรถบนทางราบ
– การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

8 – 10
ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด

 

 
  สถิติวันนี้
16 คน
 สถิติเมื่อวาน
22 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
518 คน
2314 คน
475500 คน
เริ่มเมื่อ 2015-09-09
Copyright (c) 2015 by updadvance
 

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ 490 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 E-mail : updadvance@gmail.com เปิดบริการทุวัน ไม่เว้นวันหยุด 06.00 - 21.00 น.

โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,สอบใบขับขี่,อบรมใบขับขี่,ต่อใบขับขี่